آتشت را به جان میخرم ...

:: آتشت را به جان میخرم ...

آتش جهنمت را به جان میخرم

که تو رو برنگردانی

امشب یا مرا بکُش

یا نگاهم کن

صدایم کن

قلم میکنم پای نَفْسَم را امشب

اگر باز بخواهد دو به هم زنی کند

من به پای تو میفتم 

و 

تو بالای سر دلم 

لالایی  بودنت را بخوان

تنهای من

تنهای من....

منبع : دنیای صفر و 1آتشت را به جان میخرم ...
برچسب ها :

هر شبم تو ...

:: هر شبم تو ...

هر شب برایم

رویای تازه ای رقم میزنی

منتهای رویاهای من

تویی

تنهای من

و 

من

هر شب همین جا

پشت به پشتی و 

رو به پنجره 

با بیداری تو 

بیدارم میشوم

و 

تو میانه هر شب

همین جا

همین نزدیکتر

برای پلک هایم آنقدر از وصال  حرف میزنی

که 

پلک هایم  را هم بهم میرسانی....!!

تنهای من

هر شب 

در تو 

تنیده  میشوم

هر شب

منبع : دنیای صفر و 1هر شبم تو ...
برچسب ها : همین

زبان قاصر است در ستودن تو ...

:: زبان قاصر است در ستودن تو ...

نمیدانم چه بلایی سر واژگانم آمده

فقط 

میدانم

کلمات برای از تو گفتن پا پیش میگذارند

و 

سر بزنگاه

با دست پس میزنند هم دیگر را....

گویی هیچکدام ,هیچکدام را برای از تو گفتن نمی پسندد

تنهای من...!!!

 حالا با این بی ترانگی 

دست و پنجه نرم میکنم ....

منبع : دنیای صفر و 1زبان قاصر است در ستودن تو ...
برچسب ها :